Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Burada açıklanan çevre politikası, Şirketimizdeki üretim prosesini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

REAKTİF ELEKTRİK ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. 
  • Çalışanlarımıza, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.